Chính sách đổi trả

- Quý khách được đổi trả sản phẩm lỗi do xưởng may.

- Đặc biệt hơn quý khách có thể đổi sản phẩm không bán chạy.

- Đổi lấy sản phẩm mới về bán.

'' Điều kiện: để nguyên ri như ban đầu '' xưởng sẽ nhận lại.
=> Phí vận chuyển đổi trả "Xưởng may Long Thanh" trả phí

Lưu ý: Quý khách đổi hàng

- Xưởng có chuyến đi giao hàng mới sẽ lấy hàng đổi.

- Hoặc khách lấy hàng mới Xưởng đi giao hàng sẽ lấy hàng đổi.

- Hàng đổi sẽ trừ vào toa kế tiếp.

Pinterest