CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

xuongmaylongthanh.vn đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm nếu phù hợp với điều kiện sau.

Điều kiện yêu cầu đổi/trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu đổi/ trả hàng trong các trường hợp sau:

  1. Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt.
  2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  3. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  4. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  5. Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng;
  6. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng.

Người mua có thể gửi yêu cầu đổi/ trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. 

xuongmaylongthanh luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu đổi/ trả hàng của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của xuongmaylongthanh.